Erori cu caracter material și procedural, fără impact asupra pacienților

Erori recunoscute de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

În urma controlului efectuat de către reprezentanții Serviciului Control în Sănătate Publică ai DSP Sibiu în cadrul SCJU Sibiu, cu privire modalitatea de gestionare a cazurilor pacienților internați și tratați în secția ATI – COVID a unității, SCJU Sibiu a luat la cunoștință măsurile dispuse și va realiza implementarea acestora.

Pentru o informare cât mai clară facem însă următoarele precizări:

• referitor la actualizarea procedurilor de contenție conform prevederilor Legii nr. 487/2002 a sănatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice, cu modificările și completările ulterioare, subliniem că legea invocată în raportul DSP face referire la pacienții psihiatrici iar pacienții internați în cadrul secției ATI se află într-o situație particulară, cu o specificitate aparte, care excede prevederile acesteia. Astfel, ținând cont de acest fapt, medicii din cadrul secției ATI a SCJU Sibiu au înaintat o adresă către Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă cu privire la necesitatea emiterii unui ghid care să specifice proceduri de contenție adaptate pacienților ATI și particularității tratamentelor din această secție;

• în ceea ce privește întocmirea unei proceduri cu privire la trasabilitatea foii de observație menționăm că, în cadrul SCJU Sibiu, circuitul intern al documentelor este reglementat printr-o serie de documente și acte normative interne, cu mențiunea că foile de observație clinică generală ale pacienților nu au fost precizate în mod distinct în cadrul acestui circuit;

• raportat la activitatea medicală, conform datelor noastre extrase din cercetarea internă, medicii primari și specialiști din cadrul secției ATI au supravegheat și supervizat activitatea tuturor medicilor rezidenți. Menționăm că, în cadrul controlului efectuat de către DSP, au fost verificate 270 de foi de observație, reprezentând aproximativ 25.000 de coli A4 care conțin: anamneza examen clinic obiectiv, rezultatele examinărilor paraclinice și de laborator și consemnarea zilnică a tratamentului și a evoluției pacientului. Din acest total, subliniem că parafa medicului specialist sau primar ATI a lipsit numai din 7 foi de observație.

• de asemenea, în contextul vehiculării în mass-media a unor informații eronate cu privire la numărul de medici din cadrul secției ATI a SCJU Sibiu vă transmitem că în secție își desfășoară activitatea 10 medici primari, 3 medici specialiști și 28 de medici rezidenți.

Erori cu caracter material și procedural

În concluzie, în urma controlului au fost identificate anumite erori cu caracter material și procedural care nu au avut un impact semnificativ asupra calității actului medical și nu au avut, în nici un caz, dimensiunea și efectul celor relatate în mass-media în ultima perioadă. Toate diagnosticele și activitățile din cadrul secției ATI au fost realizate conform ghidurilor SRATI și a societăților internaționale de terapie intensivă.

Subliniem din nou că relatările agresive și exagerările de orice fel cu privire la activitatea secției ATI- Covid a spitalului cauzează importante prejudicii de încredere raportat la serviciile medicale și transmitem populației că SCJU Sibiu face toate eforturile pentru ca toți pacienții să fie tratați corespunzător.Mai mult, aducem în atenția publicului următoarele date statistice relevante, rezultate dintr-o analiză națională recentă.

”Județul Sibiu are un pat ATI Covid la un număr e 12.969 de locuitori, situându-se la un nivel superior comparativ cu alte județe cu o populație similară: Jud. Buzău – un pat ATI-Covid la 17.337 locuitori, jud. Arad – un pat ATI-Covid la 15.198 de locuitori, jud. Hunedoara – un pat ATI-Covid la 14.364 de locuitori și jud. Botoșani – un pat ATI-Covid la 18.093 de locuitori.Etalonul pentru aceste date este reprezentat de județul Iași, cu cea mai numeroasă populație și un pat ATI-Covid la 18.511 de locuitori respectiv județul Covasna, cu cel mai scăzut nivel al populației și un pat ATI-Covid la 45.376 de locuitori.” au transmis reprezentanții SCJU Sibiu


Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru http://www.opiniadesibiu.ro.


 

Scroll to top