Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu caută director medical. Post viabil pentru maximum 3 ani

Director medical – post viabil 3 ani

Miercuri a fost anunțată lansarea concursului pentru director medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Termenul maxim de depundere al dosarelor este de 1 aprilie 2021. Rezultatul final urmează s-a fie publicat în 14 aprilie. Contractul de administrare între directorul medical și managerul spitalului poate fi încheiat pe o perioadă de maximum 3 ani.

Candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, să fie confirmați cel puțin medic specialist și să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea respective.

Dosarul de înscriere se depune până la data de 1 aprilie 2021 inclusiv, ora 14, la sediul spitalului, strada Aleea Filosofilor, nr.3-5. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0269/210979, interior 115. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 14 aprilie, ora 15.

Concursul cuprinde mai multe probe: un test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, susținerea proiectului de specialitate pe și un interviu de selecție

Informații despre calendarul concursului, bibliografia, temele proiectului de specialitate, precum și cum trebuie să fie structurat proiectul se găsesc:
• pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziolgie Sibiu, la rubrica Concursuri și examene:
http://spital-tbc.ro/wp-content/uploads/2021/03/Concurs-Director-Medical-2021.pdf?fbclid=IwAR2mjv_B4hGw2jAnnffdudVlvJXzjxkD6Onae7dzccOvepith7FC6JEDJhU
• pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, la rubrica Locuri de muncă, secțiunea 1. Oportunități de angajare la servicii subordonate:
https://www.cjsibiu.ro/…/Concurs-Director-Medical…

Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat Monitorul Oficial al României, partea a III – a, pe portalul http://posturi.gov.ro/ , într-un ziar local, la sediul unității, precum și pe pagina de internet a spitalului și cea a CJ Sibiu, la rubricile indicate mai sus.

Postul de director medical interimar este ocupat de dna dr. Lavinia Danciu, care a fost numită prin dispoziția președintei CJ Sibiu, începând cu data de 2 decembrie 2020.


Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru http://www.opiniadesibiu.ro.

Scroll to top