Sibiul are viceprimari

Viceprimari aleși

În ședința extraordinară a Consiliului Local Sibiu convocată de primarul Astrid Fodor marți, au fost aleși viceprimarii Sibiului. Corina Bokor și Alexandru Dumbravă vor ocupa acste funcții.

viceprimari

Alexandru Dumbravă(foto centru)

viceprimari

Corina Bokor

Viceprimarul Corina Bokor a fost aleasă să înlocuiască primarul în cazul în care acesta se află în concediu sau în delegație în interes de serviciu.

Citește aici despre validarea primarului Astrid Fodor.

Comisiile de spcialitate

De asemenea, în această ședință s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sibiu, cele care analizează proiectele de hotărâri propuse pentru fiecare ședință:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
BOKOR CORINA – preşedinte
DUMBRAVĂ ALEXANDRU-PETRU – secretar
GHIȘE IONUȚ-CIPRIAN – membru
STANCIU CĂTĂLIN-DORIAN-NICOLAE – membru
GUIB WOLFGANG-ALEXANDER – membru

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret

MUNTEANU MONICA-ADRIANA – preşedinte
GRECU BIANKE-MARION – secretar
MUREȘAN MARIA-DIANA – membru
POPA ALEXANDRU – membru
LERNER HELMUT – membru

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

PINTER ZENO-KARL – preşedinte
THEODORU LAURENȚIU – secretar
BIBU ADRIAN-COSMIN – membru
FULEA CIPRIAN-GHEORGHE – membru
MEZEI PAUL-CONSTANTIN – membru

4. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

DRĂGAN TIBERIU-CORNEL – preşedinte
APOSTOIU RAUL -ANDREI – secretar
TASLOVANU EMIL-MARIAN – membru
DĂNCILĂ CORINA-SIMONA – membru
KONNERTH SARA – membru

5. Comisia de comerţ şi servicii publice

SĂCELEANU MIRCEA- VICENȚIU – preşedinte
VLAȘCU ADRIAN-CASIAN – secretar
KUTTESCH PAUL – membru

Scroll to top