Permis pentru viitor 2022 – Sponsorizare pentru tinerii din medii defavorizate

Permis pentru viitor – un proiect desfășurat de Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România

Permis pentru viitor se adresează tinerilor din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au vârsta cuprinsă între 18-25 ani, și doresc să urmeze cursurile unei școli de șoferi.

De știut:

 • Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei C/CE este de 21 ani
 • Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 24 ani.
 • Perioada de depunere a solicitărilor: 24 noiembrie 2022 – 24 ianuarie 2023
 • Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie, și acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor aferente obținerii certificatului de competență profesională (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.
 • Volumul total al sponsorizărilor: 75.000 lei

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă programul „Permis pentru viitor”, ediția a opta, 2022, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între 24 noiembrie 1997 și 24 noiembrie 2004 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

„De la bun început Programul „Permis pentru viitor” a fost gândit să ofere o șansă în plus în carieră și în viață tinerilor din medii defavorizate. În toți acești ani am cunoscut tineri ambițioși, care au finalizat cursurile școlii de șoferi și au promovat examenul, iar acum dețin permis de conducere și o meserie care le asigură un venit. Suntem încântați că acest program reușește să continue strategia noastră de responsabilitate socială, care își propune să construiască parteneriate solide cu membrii comunităților din care facem parte,” a declarat Camelia ENE, CEO &Country Chairman MOL România.

În acest proiect se pot înscrie tineri care:

 • Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 • Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 • Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 • Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
 • Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Modalitatea acordării sponsorizării

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.500 lei pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

Formularele de înscriere se găsesc pe site-urile: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Îi încurajăm pe cei interesați să obțină Permis pentru viitor să solicite cu încredere sprijin în procesul de depunere a proiectelor, atât din partea oamenilor apropiați, cât și din partea organizațiilor cu care sunt în legătură sau direct de la organizatorii Programului. Experiența edițiilor anterioare ne arată că tinerii care aleg un mentor, un îndrumător, o persoană care să-i ajute la înscriere, dar și mai târziu, în timpul cursurilor școlii de șoferi, au rezultate mai bune. Accentuez importanța unei adeverințe din partea unui angajator care oferă un loc de muncă în cazul în care solicitantul va deține permis de conducere, fiindcă aceasta constituie un real avantaj în procesul de jurizare a proiectelor”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Documentația de participare

Solicitarea se depune:
– online, pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, prin crearea unui cont personal (în acest caz toate anexele se încarcă online), sau
– pe hârtie (în acest caz dosarul complet se trimite prin poștă într-un exemplar).

Solicitarea trebuie să cuprindă:

 • Formularul de înscriere completat
 • Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
 • Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată în acest scop.
 • Declaraţie de susţinere – o recomandare din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care cel care recomandă își asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii și recomandă solicitantul pentru program. Se va utiliza formularul tipizat „Declarație de susținere”.
 • Ofertă de preţ valabilă din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 • Un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie după diplomă, adeverință de la școală, etc.)
 • Poate constitui avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă.
 • Poate constitui avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

Notă: Tinerii care au obținut permisul de conducere într-o ediție precedentă a programului Permis pentru viitor și doresc să depună solicitare de finanțare pentru o altă categorie de autovehicule sau pentru Atestat, vor trimite doar un formular de înscriere completat, copia permisului de conducere și o scrisoare de motivare personală.

Observații

 1. Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.
 2. Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare a dosarului.
 3. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

Termene limită

 1. Înscrierea la școala de șoferi: în termen de o lună de la semnarea contractului.
 2. Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi (solicitantul este pregătit să se înscrie la examinarea în cadrul poliției): 31 octombrie 2023.

Dacă dosarul de participare se trimite prin poştă, expediați un singur exemplar la adresa:

Fundația Pentru Comunitate
O.P. 1, C.P. 390, 400750 Cluj-Napoca, jud. Cluj

Pe plic se menţionează: Permis pentru viitor

Termenul de depunere a solicitării de finanțare: 24 ianuarie 2023 (data ștampilei poștale).

Pe coperta dosarului vă rugăm să menționați numele solicitantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2023, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2023.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top