Grevă de avertisment în școli, miercuri timp de 2 ore

Greva profesorilor nu afectează programul copiilor

Greva de avertisment a fost anunțată de liderii FSE SPIRU HARET, în școlile din Sibiu, în urmă cu puțin timp. Miercuri, 17 mai între orele 11-13, profesorii care au fost de acord cu declanșarea grevei, nu vor mai preda.

”Se scrie pe tablă în sălile de clasă ,,Grevă de avertisment”, de asemenea pe ușa de la cancelarie se afișează ,,GREVĂ DE AVERTISMENT”, elevii vor fi supravegheați, nu vor pleca acasă.”, au transmis liderii sindicali în școlile sibiene.

Această primă zi de protest, este cea premergătoare grevei generale în care profesorii vor intra de luni, 22 mai, ora 8.00.

În cursul zile de astăzi, liderii celor trei federații vor comunica presei detaliile acestei forme de protest pe care au declanșat-o, cât și nemulțumirile profesorilor.

Pricipalele revedincări pe care le au profesorii sunt:

  • Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;
  • Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
  • Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;
  • Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
  • Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
  • Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației;
  • Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii.
Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top