CJ Sibiu: 2 tone de carburant înlocuite cu energie verde

CJ Sibiu – Strategiile și Planurile de măsuri pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice pentru Sibiu și Mediaș pentru următorii opt ani au fost adoptate
Sibiu

CJ Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj au încheiat proiectul ”Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu”, fiind realizate toate obiectivele propuse. Acesta a fost finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”. Valoarea proiectului a fost de peste 600.000 lei, iar durata derulării proiectului: 16 decembrie 2021 – 15 decembrie 2022.

Obiectivul principal al proiectului în care s-a implicat direct CJ Sibiu, a fost de a realiza două planuri de acțiune pentru atenuarea schimbărilor climatice și, totodată, de a identifica măsurile necesare pentru adaptarea la aceste schimbări la nivelul municipalităților Sibiu și Mediaș, dar și de a conștientiza efectul acestora la nivelul autorităților, al locuitorilor și al tuturor factorilor implicați din județul Sibiu.

“Deși eforturile de reducere a impactului pe care îl au schimbările climatice sunt eficiente, unele efecte pe care le au acestea în lume sunt inevitabile. De aceea, e nevoie să dezvoltăm strategii și planuri de acțiune cu măsuri concrete de adaptare și atenuare a impactului pe care le au schimbările climatice. Prin proiectul derulat de CJ Sibiu alături de partenerii noștri de la Universitatea Babeș Bolyai, au fost realizate două astfel de politici publice pentru Sibiu și Mediaș, reușind să facem un pas înainte pentru ca misiunea UE de a avea un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, să nu mai fie doar un deziderat, ci o realitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați, de la Parteneri și până la factorii de interes local, pentru contribuția activă la realizarea acestui proiect“ a declarat Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

“Proiectul pe care azi îl finalizăm, pot spune că este un proiect de bune practici, care pune pe masa decidenților politici o serie de documente care le permite să ia decizii susținute științific pentru a contribui la adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice. Acest lucru a fost posibil prin participarea la implementare a unei echipe de oameni profesioniști, cu expertiză în domeniu și cu multă implicare. Felicitări Promotorului, Consiliul Județean Sibiu, precum și Partenerului – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Închiderea proiectului de azi, este începutul proiectului de mâine“ a declarat Marisanda Pîrîianu, Manager de Program RO-Mediu, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

Cele două documente s-au bazat pe studii aprofundate de cercetare obținute în cadrul proiectului, fiind în același timp corelate cu țintele strategice la nivel european și național. Astfel, s-au realizat: studii climatice pentru Sibiu și Mediaș, analiza implementării Strategiei și a planului de acțiune privind adaptarea la schimbări climatice în municipiul Sibiu, percepția și gradul de cunoaștere a cetățenilor din cele două municipii cu privire la impactul pe care îl au schimbările climatice, fiind totodată identificate și prioritizate sectoarele cele mai vulnerabile la schimbările climatice în municipiul Mediaș.

Obiectivele generale ale celor două strategii, elaborate în urma proiectului demarat de CJ Sibiu, sunt:

  • Promovarea de măsuri pentru asigurarea neutralității climatice pentru orizontul 2050;
  • Promovarea de măsuri pentru amplificarea capacității de adaptare la schimbări climatice;
  • Asigurarea fondului de date necesare gestionării aspectelor relevante pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • Întărirea capacității administrative și de management pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • Cooperarea eficientă între toate categoriile de factori implicați (administrație, mediul de afaceri, societatea civilă) pentru îmbunătățirea eficienței măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Pentru sustenabilitatea proiectului, echipa de cercetare din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Geografie a realizat un Ghid de bune practici și conștientizare privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice a județului Sibiu. Acesta conține informații legate de impactul schimbărilor climatice asupra domeniilor prioritare în județul Sibiu, bune practici pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice relevante pentru județul Sibiu, precum și recomandări pentru autorități locale în elaborarea strategiei și a planului de acțiune pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top