Se modifică Regulamentul pentru ridicarea autovehiculelor. Legea 273/25.11.2020

Regulamentul pentru ridicarea autovehiculelor modificat prin legea 273/25.11.2020

Ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar s-a efectuat până acum în baza prevederilor O.G. nr. 21/2002 care permiterea ridicarea doar de pe carosabil. Prin Legea nr. 273/25.11.2020, au fost aduse mai multe modificări acestui act normativ pentru a rezolva problemele cu care s-au confruntat comunitățile locale în ultimii ani.

Astfel, în Regulamentul pentru ridicarea autovehiculelor s-a introdus posibilitatea ridicării autovehiculelor parcate neregulamentar și de pe trotuare, zone verzi, locuri de parcare cu folosință exclusivă, insule de dirijare a traficului, aleile din parcuri, zone pietonale și alte terenuri aparținând domeniului public.

“Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar ne sprijină în fluidizarea traficului și ordonarea parcării pe domeniul public. Legislația națională s-a modificat la sfârșitul lunii noiembrie, în sensul că ne permite să ridicăm mașinile parcate neregulamentar nu numai de pe carosabil, așa cum era specificat în vechea variantă legislativă, ci și de pe trotuare, zone verzi, aleile din parcuri și alte spații publice. În ședința Consiliului Local din această lună, supunem spre aprobare Regulamentul pentru ridicări, cu aceste modificări.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Tarifele și amenda rămân aceleași

Precizăm că taxele pe care trebuie să le plătească proprietarul mașinii ridicate rămân aceleași:

  • tarif ridicare vehicul – 350 lei,
  • tarif transport – 100 lei
  • tarif depozitare autovehicul – 150 lei/zi,

La care se adaugă amenda pentru parcarea neregulamentară. Mașinile ridicate sunt depozitate în același spațiu, amenajat pe strada Preot Bacca.

Scroll to top