Proiectele cu finanțare de la CJ Sibiu

Proiectele care au solicitat finanțare prin agendele județului Sibiu

Consiliul Județean Sibiu a publicat rezultatele evaluării proiectelor depuse pentru accesarea de finanțare nerambursabilă, prin Agenda Culturală și pentru Dezvoltarea Comunității, Sportivă, Educațională, și de Tineret.

Pentru organizarea evenimentelor culturale și pentru dezvoltarea comunității au fost depuse un număr de 109 proiecte și au fost declarate eligibile 102. Dosarele au fost evaluate în urma distribuirii acestora pe 2 categorii: Categoria A1 și A2 (public și privat), pentru proiectele culturale și Categoria B1 și B2 (public și privat), pentru proiectele destinate dezvoltării comunității.

Centralizatorul cu punctajele obținute poate fi consultat pe site – ul instituției la secțiunile: Anunțuri de evenimente și la Acțiunile noastre sau accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/agenda-cultura.pdf

În cadrul programului Agenda Sportivă, în anul 2021, au fost depuse un număr de 54 de proiecte și au fost declarate eligibile 47 de proiecte. Structurile sportive pot consulta punctajele obținute, accesând link-ul:

În cazul proiectelor depuse ce vizează sportul de performanță, după afișarea rezultatelor s-au înregistrat 4 contestații, rezultatele obținute pot fi consultate: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/tabel-rezultate-contesta%C5%A3ie-sport-privat.doc.pdf

Proiectele sportive vor fi supuse aprobării în ședința ordinară de consiliul județean, din data de 27.05.2021.

Pentru finanțare nerambursabilă prin Programul Agenda Tineret au fost depuse un număr de 14 proiecte. Toate proiectele au fost declarate eligibile. Punctajele obținute pot fi consultate, accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/Rezultate-evaluare-proiecte-TINERET-si-punctaje-ob%C8%9Binute-2021.pdf

Începând de anul acesta, Consiliul Județean Sibiu a implementat Programul Agenda pentru Educație. Pentru finanțare au fost depuse de către unitățile de învățământ din județul Sibiu, 5 proiecte care au fost declarate eligibile. Rezultatele obținute pot fi consultate, accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wpcontent/uploads/2021/05/Tabel-proiecte-selectate-de-Comisie-si-punctaje-Agenda-Educationala-2021.pdf

Pentru finanțare, Consiliul Județean Sibiu a alocat din bugetul local al județului Sibiu următoarele sume: 1.300.000 lei – Agenda Culturală și pt. Dezvoltarea Comunității, 875.000 lei – Agenda Sportivă, din care 725.000 lei pentru proiectele propuse de structurile de drept privat, și 150.000 lei proiectele structurilor de drept public), 150.000 – Agenda Educațională, 250.000 – Agenda de și pentru Tineret.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top