Prichindelul. S-a început reabilitarea Pavilionului 1

Prichindelul în șantier

Prichindelul CPCD , funcționează pe strada Bastionului nr.6. într-un imobil aflat în proprietatea CJ Sibiu. Aici se înființează un centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități( 74 de beneficiari), prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Pavilionului 1.

În august 2020, Unitatea administrativ – teritorială – Județul Sibiu, în calitate de proprietar al infrastructurii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (solicitant), au depus în vederea finanțării proiectul „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin realizarea unui centru de zi”.

Proiectul se adresează copiilor instituționalizați în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul și își propune îmbunătățirea nivelului de îngrijire și asistență, prin crearea unor condiții de viață corespunzătoare, adecvate și adaptate necesităților lor specifice, respectiv prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate apropiate de mediul familial.

Conform Cererii de Finanțare și a bugetului aprobat, valoarea totală a proiectului este de 5.472.834,55 lei (inclusiv TVA).

”Ca urmare a semnării contractului de achiziţie publică de lucrări (proiectare și execuţie) privind realizarea obiectivului de investiții Servicii de Proiectare (faza DTAC, PAC, POE, PT ), Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuția lucrărilor pentru realizarea unui centru de zi în vederea implementării proiectului cod SMIS 140361 –”Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul” Sibiu, prin realizarea unui centru de zi”, DGASPC Sibiu a emis ordinul de începere a lucrărilor începând cu data de 17.02.2023.”, transmite Claudiu Stupar, directorul general DGASPC Sibiu.

Valoarea contractului este de 3.924.272,76 lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de 4.669.884,58 lei, din care:
• 185.000 lei fără TVA pentru serviciile de proiectare și servicii de asistență tehnică, respectiv 220.150 lei cu TVA inclus.
• 3.739.272,76 lei fără TVA pentru lucrările de execuție, conform caietului de sarcini şi ofertei prezentate, respectiv 4.449.734,58 lei cu TVA inclus.

În acest sens, au fost începute lucrările de reabilitare a Centrului de zi, în vederea implementării proiectului, conform contractului de finanțare și a atingerii obiectivelor acestuia.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top