Liceul C Noica partener în ”Reliable”, alături de alte 3 unități școlare

Liceul „C. Noica” Sibiu are un nou proiect Erasmus și acreditare

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu a primit aprobarea unui nou proiect Erasmus+, intitulat „RELIABLE”. Coordonatoarea proiectului este o școală din Polonia, care a fost partenera liceului sibian și în proiectul Erasmus+ „Folklorica”. Alături în acest proiect este și o școală din Turcia, cu care au mai participat într-un proiect Erasmus+, „Ecological Literacy”, coordonat de Liceul Constantin Noica. O unitate școlară nouă, din Spania, completează partenerii acestui nou proiect.

RELIABLE este de fapt acronimul proiectului „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology”. Engleza este limba de comunicare și de implementare a activităților planificate în acest proiect. Toți partenerii din proiectul vor avea responsabilități comune în general, cum ar fi pregătirea mobilităților în țările lor, implementarea tuturor activităților locale planificate, înființarea de echipe de elevi și profesori printr-o selecție clară.

Acreditare până în 2027

În urma rezultatelor la propunerile de proiecte cu acreditare trimise până la 19 octombrie 2023, domeniul „Educație Școlară”, din 247 de aplicații care au fost depuse, s-au aprobat 54, Liceul Teoretic Constantin Noica fiind pe poziția 32 cu 83 de puncte, din punctajul maxim posibil de 100 de puncte.

Perioada de valabilitate a prezentei acreditări este 1 februarie 2024 – 31 decembrie2027, după cum consemnează Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Profilul instituției și al grupurilor țintă au fost apreciate de evaluatori ca fiind relevante, atât pentru domeniul în care a fost depusă candidatura (Educație Școlară), cât și pentru obiectivele Apelului 2023, în ceea ce privește dezvoltarea educației digitale și a competențelor lingvistice ale elevilor. Informațiile furnizate pe platforma vin să susțină interesul organizațional cu privire la dorința de a găsi soluții la o serie de nevoi și probleme cu care se confruntă, cele mai multe fiind de natură calitativă, căci Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu înregistrează rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade școlare evaluare națională și bacalaureat.

În cadrul mobilităților, elevii Liceului Teoretic Constantin Noica vor participa la orele de limbi străine din școlile gazdă, la ateliere tematice ce presupun îndeplinirea obiectivelor Programului Erasmus+, exersându-și competențele de limbă străină într-un context internațional. Pe parcurs, se urmărește îmbunatațirea obiectivele în ceea ce privește indicatorii specifici de evaluare și urmărire a progresului, mărirea numărul de activități care să consolideze competențele lingvistice ameliorate prin stagiul de formare.

”Intenționăm să acoperim adecvat toate ariile curriculare, vizând creșterea cu 17% a profesorilor digitali, monitorizând continuu efectele formării dascălilor prin rezultatele elevilor. Urmărim prin proiect dezvoltarea competențelor de comunicare în engleză și franceză a 40 de elevi, ce vor participa, însoțiți de 16 de profesori, la activități de învățare în Europa.”, au transmis reprezentanții Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top