DSV Sibiu: 8 abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor

DSV Sibiu – ZERO autorizații temporare pentru centrele de tăiere

DSVSA Sibiu, deși a informat din timp Consiliul Județean, Consiliile Locale, precum și președinții Asociațiilor crescătorilor de ovine și caprine de pe raza Județului Sibiu, privind oportunitatea de a putea solicita autorizarea temporară a unor centre de tăiere, în care se pot sacrifica miei, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, cu respectarea condițiilor privind protecția și bunăstarea animalelor, precum și a normelor de igienă, până la data prezentei, nu s-a înregistrat nici o solicitare în acest sens.

Pe raza judetului Sibiu, proprietarii de animale pot solicita sacrificarea mieilor, în abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt funcționale, respectiv: SC SOBIS SOLUTIONS SRL – Cârțișoara, SC TRANS AGAPE SRL – Daia, IF FLUIERAȘ – Bungard, SC SOPA MARPOD COOPERATIVĂ – Marpod, SC FEVA MED SRL – Mediaș, SC DEKA CONSTRUCT SRL – Sibiu, SC NICMAR SRL – Rășinari, SC SEBA PROD SRL – Orlat.

În urma solicitării conducerii DSVSA SIBIU, administratorii acestor societăți s-au angajat că vor asigura taierea tuturor mieilor, la solicitarea crescătorilor, cu condiția ca aceștia să respecte prevederile legale privind identificarea, transportul și comercializarea animalelor vii. DSVSA Sibiu asigură prezența permanentă a personalului de specialitate, în toate aceste unități.

Transportul carcaselor se va face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dezinfectate cu substanțe virocide, iar personalul care manipulează carcasele va fi echipat corespunzător, limitând la maximum manipularea produselor.

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite, se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, de faptul că, în conformitate cu prevederile actelor normative cu referire la siguranţa alimentelor, le revin o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv:

 • Să respecte permanent normele de igienă şi de funcţionare a unităţilor, care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni agroturistice, cantine, cabane montane, unitati de catering, fast-food, etc.).
 • Să respecte condiţiile de depozitare şi a temperaturile optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor.
 • Să certifice cu documente şi marca de sănătate (când este cazul), condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite.
 • Să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.
 • Să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură, în mijloacele de transport.
 • Populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”.
 • Consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă şi valabilitatea lor.
 • Carnea proaspătă, destinată valorificării în unităţile autorizate/inregistrate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă.
 • Carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia.
 • Să nu se achizitioneze carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare, sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.
 • Alte produse alimentare din lapte, peşte, sau produse tradiţionale (cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc), se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

”Producătorii individuali, care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia, trebuie să detina documentul de înregistrare sanitară veterinară, eliberat de D.S.V.S.A judeţeană, actul de indentitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănatate vizat de medicul uman, precum şi fişa de sănătate a animalelor, vizată de catre medicul veterinar din localitate.

Desfacerea carcaselor se va face numai in unitati autorizate si inregistrate sanitar veterinar, responsabilii acestora avand obligatia de a se dota cu echipament de protectie, substante dezinfectante ( virocide ), si de a implmenta masuri administrative, in acest sens.

Privind desfacerea alimentelor de origine animala si nonanimala in pietele agroalimentare din judetul SIBIU, conducerea DSVSA SIBIU a dialogat cu conducerea administratiei pietelor, cu privire la modalitatea de comercializare a produselor alimentare.

DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, efectueaza verificari permanente privind respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitarii si comercializarii produselor alimentare, in vederea asigurarii consumatorilor de faptul ca produsele sunt salubre, evitandu-se prin aceasta aparitia toxiinfectiilor alimentare.”

De asemenea, DSVSA SIBIU a stabilit un program de permanență, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, atât la sediul instituției, cât și la sediile CSVSA Oficiale Sibiu, Mediaș si Agnita.

DSVSA Sibiu, prin personalul de specialitate, se află la dispoziția tuturor consumatorilor, permanent, la telefon 0269223069, 0269223314, 0732140148, fax. 0269223753, e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru a furniza informații de specialitate, sau în cazul unor sesizări și reclamații din partea cetățenilor, privind încalcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Cetatenii care constata abateri de la normele sanitare veterinare privind protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului si sacrificarii, precum si conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitarii si comercializarii produselor alimentare, sunt sfatuiti sa apeleze personalul de specialitate din cadrul DSVSA SIBIU, la numerele de telefon mentionate anterior.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top