DRUMSERV a redeschis șantierele pe DJ 106 B

DRUMSERV a redeschis șantierele pe DJ 106 B la începutul lunii martie

DRUMSERV SA  a reluat la începutul lunii martie lucrările de modernizare a drumului județean Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu. Constructorul a executat peste 70% din lucrările prevăzute în contractul semnat cu Consiliul Județean Sibiu în septembrie 2021, astfel că termenul de finalizare – octombrie 2023 – va fi respectat.

Ce lucrări prevede contractul

Pe traseul celor 35 de kilometri ai drumului dintre Ocna Sibiului și Țapu, SC DRUMSERV SA realizează următoarele lucrări prevăzute în contractul de execuție: consolidarea drumului în zonele vulnerabile la alunecări de teren; modernizarea a două treceri la nivel cu calea ferată; reabilitarea a cinci poduri; construirea a două poduri; refacerea platformei rutiere; rigole; reabilitarea podețelor; amenajarea drumurilor laterale; amenajarea accesului la proprietăți; parcări; stații de autobuz cu 8 adăposturi pentru călători.

Stadiul de executare anunțat de Drumserv

Potrivit reprezentanților SC DRUMSERV SA, până la 30 martie 2023, au fost executate următoarele lucrări:

  1. Terasamente. Lucrările de terasamente s-au finalizat pe sectorul de drum ieșire Ocna Sibiului – Mândra, ieșire Loamneș – intrare Hașag (aproximativ 10 km) și ieșire Șura Mare – intrare Ocna Sibiului (3 km). Momentan, se lucrează pe sectoarele ieșire Hașag – intrare Șoroștin (la km 27 – 30) și ieșire Șoroștin – intrare Țapu (km 33 – 38). Se execută lucrări în fundația drumului, constând din săpătură și strat fundație balast) în Loamneș și Hașag.
  2. Suprastructură drum. S-au finalizat lucrările până la stratul de legătură din asfalt între ieșire Ocna Sibiului – Mândra (aproximativ 6 km). Momentan, se lucrează la stratul de bază și așternerea stratului de legătură din asfalt pe tronsonul ieșire Loamneș – intrare Hașag (4 km). Se lucrează pe drumul dintre Hașag și Șoroștin, unde procentul de realizare este, în prezent, de 60%. Drumurile laterale, în număr de 75, sunt realizate în proporție de 70%.
  3. Dispozitive de evacuare a apelor. S-au finalizat drenurile longitudinale în corpul drumului (pe o lungime de 6.210 metri), acestea fiind lucrări adiționale, care au fost necesare pentru buna drenare a apelor de pe versanți. Șanțurile betonate au fost finalizate, însumând 5.966 de metri liniari. Rigola carosabilă (șanțurile acoperite) este realizată în proporție de 70%: lucrările sunt finalizate în localitatea Șoroștin și se lucrează în Loamneș și Mândra (procentul de realizare este de 99%), în Hașag și Șura Mică (executat 30%). Rigola ranforsată, executată pe o lungime de 1.906 metri, este finalizată. Rigola acoperită ranforsată este finalizată și la intrarea în Țapu (aproximativ 1.100 de metri). Se lucrează la șanțurile de pământ de pe marginea drumului Ocna Sibiului – Mândra (aproximativ 50% realizat).
  4. Consolidări. Sunt finalizate două sectoare de drum pe care s-au prevăzut consolidări cu coloane forate (beton), la km 16 și 24 – câte 50-75 metri /sector, precum și lucrările de consolidare în localitatea Țapu. S-au finalizat și lucrări prin consolidarea terenului de fundare / prin blocaje de bolovani în zonele unde au fost necesare extraexcavații (între km 13 și 14). Continuă turnarea betonului în consolidări (piloți, zid greutate, zid cornier) la km 14 și 41, lucrările fiind executate în proporție de 78%.
  5. Podețe. Cele 114 podețe prevăzute în proiect sunt finalizate în proporție de 95%, fiind montate și în localități, și în afara lor. Lucrările continuă în localitățile Hașag și Șura Mică.
  6. Poduri. În prezent, se lucrează la șase din cele șapte poduri prevăzute în proiect: la km 13 – ieșire din Ocna Sibiului, spre Slimnic (85% realizat), la km 18 – intrare Mândra (85% realizat), la km 38 – ieșire Șoroștin, spre Țapu (95% realizat), la km 41 – Țapu și la cele două poduri din Loamneș și Hașag, de la km 25 (realizat 50%). În privința podului de la km 27, din localitatea Hașag, pentru care a fost nevoie de reproiectare, proiectul este finalizat și urmează să înceapă lucrările.
  7. Treceri la nivel cu calea ferată. Au fost finalizate lucrările la ambele treceri la nivel cu calea ferată, de pe traseul Ocna Sibiului – Slimnic, respectiv Slimnic – Mândra.
  8. Siguranța și semnalizarea circulației. Au fost montați parapeți metalici direcționali pe o lungime de 1.435 de metri, reprezentând 30% din lungimea prevăzută în contract.
  9.  Utilități. Relocarea rețelelor de gaz a fost finalizată deja în localitățile Șoroștin, Țapu, Loamneș – Mândra. Lucrările sunt în derulare în localitățile Loamneș și Hașag, unde procentul realizat deja este de 50%. Obiectivul de protejare a conductei transportoare de gaz, care i-a revenit SNTGN Transgaz SA, a fost realizat în proporție de 100%.

Proiect pe fonduri europene

Valoarea contractului semnat în septembrie 2021 cu Drumserv Sa, este de peste 106 milioane de lei (cu TVA inclus), însă au existat și vor mai fi ajustări ale costurilor de execuție, din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții și combustibili. Aproximativ 98% din sumă reprezintă fonduri europene și guvernamentale nerambursabile.

Finanțarea a fost obținută prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 – ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T”. Astfel, acest drum județean va asigura conectarea localităților aflate pe traseu și va crea premisele necesare dezvoltării socio-economică a întregii zone, prin facilitarea mobilității populației și a schimbului de mărfuri dinspre și înspre zona traversată de drumul care urmează a fi modernizat.

Dezvoltare economică

În calitate de beneficiar al proiectului, depus în parteneriat cu administrațiile publice din orașul Ocna Sibiului și comunele Șura Mică, Șeica Mică, Slimnic, Loamneș și Micăsasa, Consiliul Județean Sibiu a pornit de la premisa că drumurile județene au un rol important în dezvoltarea regională, asigurând accesibilitatea localităților și conexiunea cu drumurile naționale, pe de o parte, și cu străzile urbane și drumurile comunale, pe de altă parte.

Peste 184.000 de persoane din județul Sibiu vor beneficia de reabilitarea acestei artere rutiere, de către Drumserv, care face conexiunea între Autostrada A1 și DN 14B din partea de Nord a județului. Modernizarea drumului județean DJ 106 B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneş – Şoroştin – Ţapu crește posibilitatea atragerii investitorilor în zona cuprinsă între Valea Târnavelor și Valea Secașelor. O rețea de drumuri la standarde europene înseamnă accelerarea dezvoltării economice a localităților traversate de DJ106, atrăgând forța de muncă din aceste comune, ca urmare a creșterii calității condițiilor de deplasare.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top