Consiliul Județean Sibiu investește în învățământul special din județ aproape 18 de milioane de lei

Consiliul Județean Sibiu investește în 2 unități de învățământ special

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Mediaș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu sunt două dintre unitățile școlare dedicate învățământului special din județul Sibiu care vor beneficia de investiții. Ambele instituții vor trece prin ample procese de reabilitare, modernizare și dotare și al căror termen de finalizare este decembrie 2023.

”În cadrul POR am pregătit proiecte de reabilitare a drumurilor județene, în valoare totală de peste 325 milioane lei, dar și pentru investiții în domeniul medical, social și protecția mediului, în valoare de peste 94 milioane lei, la care se adaugă proiectele de creștere a calității în domeniul învățământului, în valoare totală de aproximativ 18 milioane lei. Astfel, prin toate proiectele, Consiliul Județean Sibiu atrage în această perioadă, pentru dezvoltare, aproape 89 milioane euro doar prin Programul Operațional Regional, la nivelul județului nostru, ceea ce reprezintă cam 75% din bugetul anual al județului. Este evident că dacă nu am fi beneficiat de resursele nerambursabile europene nu am fi avut capacitatea de a realiza toate aceste investiții.”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Județul Sibiu derulează investiții semnificative pentru comunitatea locală, în toate tipurile de infrastructură. În perioada 2007-2013, Consiliul Județean Sibiu a derulat 16 proiecte, cu o valoare totală de peste 42 milioane euro, iar în actuala perioadă, 2014-2020, care se va încheia în 2023, vorbim de 14 proiecte, cu o valoare totală de aproape 89 milioane euro. Pentru perioada 2021-2027, Consiliul Județean Sibiu ne-a transmis peste 30 de propuneri pe care le-am inclus în portofoliul regional de proiecte, valoarea lor totală fiind de peste 340 milioane euro.”, a declarat directorul ADR CENTRU, Simion Crețu.

De aceste proiecte de la Sibiu și Mediaș vor beneficia și familiile copiilor, care vor ști că în aceste centre se oferă servicii de educație de calitate și consiliere optimă, deoarece fiecare specialitate va beneficia de spații potrivite pentru recuperare, ce va fi completată de relațiile interumane.

Școala Numărul 22:  după reabilitare și modernizare aici se relochează Centrului Scolar pentru Educație Incluziva nr. 1 Sibiu

Cererea de finanțare pentru modernizarea Școlii Nr.22, prevede reabilitarea acestui imobil( de pe strada Bagdazar din Sibiu), în vederea relocării Centrului de Educație Incluzivă din oraș. Aici vor studia 258 copii, din care 80 fete și 178 băieți.

Valoarea totală a proiectului este de 13.104.230,50 lei, din care 9.069.289,89 lei (tot 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, aproape 2 milioane euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO. Diferența constă în contribuția beneficiarului – Consiliul Județean Sibiu – la cheltuielile eligibile și neeligibile din cadrul proiectului, după cum rezultă din Fișa sintetică atașată prezentului material de presă. Investiția se va finaliza până la sfârșitul anului 2023.

Prin proiect se propune executarea lucrărilor de reabilitare a actualei clădiri a Școlii nr.22 în vederea adaptării acesteia la noile necesități. Construcția existentă va fi extinsă cu un corp nou de clădire ce va include 15 săli de clasă pentru școlari cu deficiențe severe, cel puțin 14 săli de clasă pentru școlari cu deficiențe medii sau ușoare, cancelarie cadre didactice, birou director, birou director adjunct, birou secretar, birou contabil și birou administrator patrimoniu, oficiu, arhivă, magazie.

Pentru funcțiunea de centru social specific, vor fi realizate o sală pentru art-terapie, o sală pentru stimulare senzo-ludoterapie, un centru de documentare și informare CDI, o sală time-out, un cabinet informatică, sală depozitare materiale didactice, cabinet medical, cabinet stomatologic, ateliere de profesionalizare pentru băieți și pentru fete, cabinet consiliere, cabinet asistent social, 4 cabinete logopedice, spălătorie, depozitare, centrală termică.

De asemenea, Centrul de Educație Incluzivă din Sibiu va avea ateliere de profesionalizare, cabinete de consiliere, de logopedie, o sală de kinetoterapie și propria sa piscină/bazin, dar și un număr suficient de grupuri sanitare, raportate la numărul de elevi.

Pe lângă lucrările de modernizare/reabilitare/consolidare a clădirii existente, s-a mai propus extinderea acesteia cu un nou corp de clădire și amenaj al incintei obiectivului prin crearea unei curți de recreație și realizarea accesului facil.

Asta presupune: reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii nr. 22, aferenta funcțiunii viitoare de grădinița; reabilitarea și modernizarea clădirii Scolii nr. 22, aferentă funcțiunii viitoare de școală; realizarea unei săli de sport împreună cu anexele aferente: vestiare și dușuri, exteriorul corpului de școală existent cu un corp nou de clădire.

Spațiile vor fi distribuite în corpul de clădire existent, ce va fi reabilitat, precum și în ext acestui corp de clădire. Echipamentele și dotările au fost alese astfel încât să corespundă funcțiunii clădirii cât si a necesității de utilități.

CSEI Mediaș – se vor reabilita, moderniza și dota două dintre cele trei clădiri

De asemenea, lucrări de reabilitare și modernizare se vor face și în cadrul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Mediaș. Cererea de finanțare pentru realizarea de investiții a fost pregătită de Consiliul Județean Sibiu, autoritatea tutelară a Centrului, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de învățământ ale celor 111 de copii și tineri care studiază aici, în vederea creșterii numărului acestora până la 176 (din care 89 fete și 87 băieți).

Concret, prin acest proiect se vor reabilita, moderniza și dota două dintre cele trei clădiri al centrului ce funcționează pe strada Piscului din Mediaș, respectiv la clădirea în care funcționează școala specială și la clădirea în care se desfășoară activitățile didactice și profilactice sportive.

Valoarea totală a proiectului coordonat de Consiliul Județean Sibiu este de 4,897,058.10 lei, din care 4,799,116.91 lei (98% din valoarea cheltuielilor eligibile, peste un milion euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO, diferența constând în contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile. Termenul de finalizare a investițiilor este estimat la finalul anului 2022.


Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.


 

Scroll to top