Consiliul Județean Sibiu – comunicarea telefonică în 2024

Consiliul Județean Sibiu anunță cetățenii cum pot intra în legătură telefonică

Consiliul Județean Sibiu informează cetățenii asupra modalităților de comunicare telefonică pe durata lucrărilor de reabilitare și consolidare prin care va trece sediul de pe strada General Magheru, nr.14, investiție care a presupus mutarea angajaților în mai multe locații: pe strada General Dragalina și la Biblioteca Județeană Astra.

0269/217733 pentru sediul de pe strada General Dragalina, nr. 1 A, unde își desfășoară activitatea:

• Conducerea instituției – președintă și secretarul general al județului – interior 109
• Conducerea instituției – vicepreședinți – int. 118
• Consilieri președintă/vicepreședinți – int. 156
• Direcția Economică – int. 117
• Serviciul Financiar Contabilitate – int. 103, 107
• Serviciul Administrare Buget – int. 138
• Serviciul Administrativ, PSI – int. 150, 145 și 127
• Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – int. 158
• Serviciul Administrație Publică Locală și Coordonare Spitale – int. 101, 106
• Serviciul Informatică – 112

Pentru a lua legătura cu Direcția Arhitect Șef, respectiv cu Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Mediu și compartimentele Autorizări, Control în domeniul Construcțiilor și Ghișeu Unic, precum și Dezvoltare Durabilă, care își desfășoară activitatea la sediul Bibliotecii Județene Astra, corpul B, sunt puse la dispoziție următoarele numere de mobil:

  • 0767059820 pentru informații privind Certificatele de urbanism
  • 0786033753 pentru informații referitoare la Autorizații de construire
  • 0785031507, pentru Sibiu Business Agency, CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism) și alte informații din domeniul urbanismului

0269/250051 pentru sediul Consiliului Județean Sibiu de pe strada General Magheru, nr.14, corpul B, unde funcționează:

• Centrul de Informații pentru Cetățeni – interior 137
• Direcția Tehnică, Investiții și Patrimoniu
◦ Serviciul Patrimoniu și Investiții – int. 122, 126
• Serviciul Achiziții – int. 190, 191
• Autorizări Transporturi și Monitorizare Servicii Publice – int. 123, 125
• Direcția Strategii, Proiecte:
• Serviciul Managementul Proiectelor – int. 131, 102
• Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială – int. 128, 135
• Serviciul Informatică – 112

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top