Chioșc self-service pentru tipărirea tipizatelor a 6 servicii la Sibiu

Chioșc self-service la Primăria Sibiu

Primăria Sibiu a simplifact accesul la serviciile oferite în Centrul de Informare pentru Cetățeni.Se continuă implementarea soluțiilor de comunicare electronică, dar cei care nu au acces la instrumente digitale nu sunt uitați.

”Trebuie precizat că formularele necesare în relația cu Primăria Sibiu și serviciile publice sunt disponibile pentru tipărire și pe sibiu.ro, la secțiunea Informații publice / Formulare necesare, marea majoritatea putând fi transmise în format electronic Primăriei, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu.”, Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu

6 servicii disponibile pe acest chioșc self-service

Aparatul a fost amplasat la intrarea în Centrul de Informații pentru Cetățeni, în sediul Primăriei din Piața Mare. Pentru perioada de probă au fost încărcate pe aparat formularele pentru serviciile:

Chioșc self-service pentru tipărirea tipizatelor a 6 servicii la Sibiu• Urbanism și autorizare în construcții: autorizații de construire, amplasare mijloace de publicitate, certificate de nomenclatură stradală, aviz de oportunitate, prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, declarații privind începerea și finalizarea lucrărilor, apartamentare, etc.

• Biroul Autoritate Tutelară – formulare dări de seamă

• Serviciul Autorizare și Control – acorduri de funcționare, aplicarea vizei anuale, licențe traseu, taxi, autorizații de circulație, înregistrarea vehiculelor lente, etc

• Serviciul Juridic și Registru Agricol: adeverințe privind deținerea de terenuri, adeverințe pentru APIA, atestat și carnet de producător, declarații registrul agricol, adeverințe referitoare la Legea 10/2001, oferte de vânzare a terenurilor aparținând persoanelor fizice, etc.

• Serviciul Resurse Umane: cereri de înscriere la concursuri

• Cerere pentru emiterea avizului din partea Comisiei de Circulație

Aparatul chioșc self-service este simplu de folosit: accesați pe ecranul tactil serviciul pe care îl căutați, selectați din listă formularul care va fi apoi tipărit automat. Veți primi documentul imprimat prin fanta situată mai jos de ecran.


Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.


 

Scroll to top