Carantina în orașul Cisnădie se prelungește pentru încă 7 zile

Carantina continuă la Cisnădie

Pentru încă o săptămână, locuitorii orașului Cisnădie sunt nevoiți să piardă minute bune la filtrele de intrare-ieșire din oraș.

Rata de incidență a urcat de la 6.61/1000 de locuitori din 2 aprilie, la maximul de 6.97/1000 de locuitori în data de 5 aprilie. Astăzi, la Cisnădie, rata de incidență pentru ultimele 14 zile este de 5.49/1000 de locuitori.

Despre intrarea în carantina a orașului Cisnădie am scris aici

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a hotărât că începând cu data de 16.04.2021, ora 00,00, se prelungeşte pentru o perioadă de 7 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6830 din 01.04.2021, pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu.

Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene,
comunale şi forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere (Anexă la prezenta hotărâre), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Se prelungesc toare măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1.

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă; activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

Nu este permisă nici organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;  organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor; activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise; toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil; organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.

Se prelungeşte obligaţia pentru toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00 ,cu excepţia unităţilor farmaceutice, benzinăriilor, operatorilor economici cu activitatea de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanţare;  În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de
distanţare;

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, iar activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online.

Se prelungeşte obligaţia ca în zilele de sâmbătă şi duminică, centrele comerciale/magazinele să îşi suspende temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii
carantinei zonale, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă şi duminică produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fast-food). Îşi suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică pe perioada aplicării măsurii carantinei inclusiv operatorii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Se prelungeşte obligaţia pentru agenţii/operatorii economici din domeniul comercializării produselor nealimentare să îşi suspende temporar activitatea pe perioada
aplicării măsurii în zilele de sâmbătă şi duminică, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.

HOTĂRÂREA nr. 38/14.04.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Cisnădie

 

 

Scroll to top