Bugetul pentru 2023 propus de Primăria Sibiu

Bugetul sibiului Sibiu – principalele proiecte ale acestui an

Bugetul propus și o sinteză a principalelor informații din acesta sunt disponibile AICI: Cetățenii pot transmite sugestii sau întrebări în format electronic pe buget2023@sibiu.ro până în data de 26 ianuarie 2023.

Cele mai importante proiecte la care Primăria Sibiu va lucra în acest an:

INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE (30% din bugetul total, adică 254,1 milioane de lei)

INFRASTRUCTURĂ

În curs de execuție a lucrărilor:
• Finalizarea reparațiilor capitale în zona de blocuri Terezian
• Finalizarea extinderii și reabilitării podului de pe șoseaua Alba Iulia
• Finalizarea reabilitării drumului vechi din stațiunea Păltiniș

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
• Modernizarea și extinderea străzii Viitorului, în zona podului CFR

Urmează contractarea execuției lucrărilor:
• Viabilizarea cartierului Veterani – zona 1
• Reabilitarea străzilor Bruxelles și Varșovia
• Reabilitarea străzilor de pământ: Irisului, Lavandei, Dafinului, Marburg

Elaborare documentații tehnico-economice:
• Crearea drumului de legătură între str. Intrarea Arieșului și Calea Dumbrăvii
• Crearea unui drum de legătură între cartierele Tineretului, Veteranilor și Calea Șurii Mari
• Modernizarea și extinderea Căii Șurii Mari
• Modernizarea Căii Dumbrăvii, între b-dul Mihai Viteazu și b-dul Vasile Milea
• Modernizarea zonei străzii Muncel (rampa Ștefan cel Mare)
• Construcția unor parcări de mare capacitate și restructurarea piețelor agroalimentare V. Aaron și Cibin
• Reparații capitale ale podului Maria Tereza

MOBILITATEA  ALTERNATIVĂ:

În curs de execuție:
• Amenajarea traseului pentru bicicliști de-a lungul malurilor râului Cibin, între str. Maramureșului și centura ocolitoare
• Stații de încărcare a autovehiculelor electrice

• Proiecte pentru care urmează achiziția în vederea implementării:
• Achiziția a 36 de autobuze care să asigure transportul public în zona deservită de ADI Transport Metropolitan, împreună cu stațiile de încărcare pentru acestea și 45 de stații de încărcare publice pentru autovehicule electrice. Reamintim că un alt proiect pentru achiziția a încă 20 de autobuze este depus în cadrul PNRR, fiind în evaluare.

Elaborare documentații tehnico-economice:
• Amenajarea a 2 coridoare integrate de mobilitate pe Calea Șurii Mici și respectiv pe bulevardul M. Viteazu – str. Rahovei
• Amenajarea malurilor Cibinului, pe tronsoanele din amonte și aval de cel deja în lucru
• Amenajarea a 2 km de piste pentru biciclete pe str. Th. Aman

EDUCAȚIE (14% din totalul bugetului, adică 119,78 de milioane lei)

În curs de execuție a lucrărilor:
• Finalizarea extinderii școlii N. Iorga și construcția unei săli de sport

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
• Construcția noului Liceului de Artă (după încheierea proceselor aflate pe rol)

Urmează contractarea execuției lucrărilor:
• Construcția a 3 creșe pe str. Viitorului, pe Calea Poplăcii și respectiv pe str. Ovăzului, lucrări care vor fi contractate și gestionate de Compania Națională de Investiții
• Reabilitarea pentru eficiență energetică a clădirilor școlii gimnaziale nr. 25, a corpului existent al școlii N. Iorga și a grădiniței Elefănțelul Curios
• Amenajare curți/ terenuri de sport la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianum, Școala nr. 8 și la școala Regina Maria
• Reabilitare corp B la Școala Gimnaziala nr. 12

Elaborare documentații tehnico-economice:
• Construcția a două creșe, pe Calea Șurii Mici și respectiv la grădinița nr. 28
• Extinderea și construcția unei săli de sport la școala nr. 4*
• Extinderea Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu
• Extinderea și construirea unei săli de sport la Colegiul Andrei Șaguna
• Reabilitarea corpului B la Colegiul Național Octavian Goga Sibiu
• Consolidarea și reabilitarea clădirii fostului Liceu CFR
• Construcția unei săli de sport și amenajarea de terenuri de sport la școala Radu Selejan
• Amenajarea unui teren de sport la școala Nicolae Iorga
• Reabilitarea imobilului fostului orfelinat Maria Tereza
• Reabilitarea imobilului cu destinația grădiniță str. Podului
• Reabilitarea a 12 unități de învățământ în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

În acest capitol sunt incluse și lucrări de reparații și achiziții de dotări, precum și alocări pentru burse și pentru premierea elevilor cu rezultate la concursurile școlare în valoare totală de 15,54 milioane lei.

SPORT, CULTURĂ ȘI SPAȚII VERZI (14% din bugetul total, reprezentând 121,76 milioane de lei)

În curs de realizare:
• Finalizarea spațiului multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gusțerița, pe str. Podului
• Crearea unui parc în zona Tilișca
• Amenajarea spațiului de agrement și sport în zona Obor

• Proiecte pentru care urmează contractarea execuției lucrărilor:
• Amenajarea dealului Gușteriței pentru cicloturism, sport și agrement, precum și crearea căilor de acces pe bicicletă și pietonal spre viitoarea zonă de timp liber (Complexul Gușterland)
• Amenajarea Art Parc Cetății

Elaborare documentații tehnico-economice:
• Amenajarea parcului Sub Arini, a zonei verzi cuprinse între str. Avrig și str. Ludoș și a parcului Astra
• Amenajarea de terenuri de sport în stațiunea Păltiniș

Pe lângă acestea, Primăria Sibiu va asigura bugetul necesar funcționării instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului. De asemenea, va continua și anul acesta să finanțeze evenimentele orașului, suma totală propusă a fi alocată pentru susținerea acestor proiecte, din bugetul local, fiind de 19,6 milioane lei, din care:
• Agenda Culturală – 5.500.000 lei
• Finanțarea activităților sportive – 10.000.000 lei
• Finanțarea cluburilor sportive de drept public – 300.000 lei
• Fondul destinat activităților pentru tineret
▪ Agenda pentru tineret – 300.000 lei
▪ Agenda educațională – 500.000 lei
▪ Alte activități de tineret – 700.000 lei
• Agenda Sănătății – 2.000.000 lei
• Agenda Comunității – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele care vor fi decontate în anul bugetul anului 2022 aferente proiectelor desfășurate în anul 2022 în valoare de 3,6 milioane de lei.

ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: (16% din bugetul total, adică 137,85 milioane lei)

În curs de execuție a lucrărilor/implementare:
• Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu – proiect multianual, care va continua și în 2023 cu noi lucrări de eficientizare a consumului prin lămpi cu LED și conectare la sistemul de comandă și control la distanță (telegestiune)

Proiecte pentru care urmează contractarea execuției lucrărilor:
• Reabilitarea interioară a sediului Primăriei de pe bulevardul Victoriei și înlocuirea tâmplăriei în sediul instituției din Piața Mare

Elaborare documentații tehnico-economice:
• Actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului
• Elaborarea unui PUZ CP pentru Piața Mare și Piața Mică
• Renovarea energetică a 20 de clădiri de blocuri din Sibiu, pentru alte 4 clădiri proiectele fiind în evaluare în vederea aprobării finanțării europene
• Amenajarea unui sistem de colectare a deșeurilor pe râul Cibin
• Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice
• Amenajarea unui cimitir pentru animale de companie
• Crearea unui parc fotovoltaic

Precizare importantă

Față de bugetul supus dezbaterii publice, menționăm următoarele proiecte de investiții aprobate spre finanțare în cadrul PNRR care vor incluse în buget după semnarea contractelor de finanțare:
• Sisteme inteligente de transport (ITS) pentru prioritizarea transportului public în 15 intersecții semaforizate din Sibiu
• Sisteme integrate de informare a călătorilor în stațiile de transport public – 110 afișaje electronice
• Amenajarea unui centru de aport voluntar a deșeurilor în Viile Sibiului. Precizăm că un proiect pentru construcția unui centru integrat de aport voluntar a deșeurilor pe Dealul Gușteriței este în evaluare pentru obținerea finanțării europene. De asemenea, se așteaptă un răspuns privind finanțarea europeană pentru amenajarea a 110 insule ecologice pentru colectarea deșeurilor în zone de blocuri, dotate cu sisteme de control acces și echipamente GSM pentru transmiterea în timp real a datelor privind numărul de utilizări.
• Renovarea energetică a 20 de clădiri de blocuri din Sibiu – execuția lucrărilor
• Eficientizarea energetică a clădirilor Colegiului O. Goga, a Liceului O. Ghibu și a școlii Regele Ferdinand, a școlii N. Iorga, a școlii nr. 25 și a grădiniței Elefănțelul Curios (în acest moment, în buget sunt prevăzute sume doar pentru documentații tehnice, pentru a accelera astfel implementarea proiectelor odată aprobate)

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top