Plata cu cardul la Consiliul Județean, din martie 2021

Din martie, cetățenii pot plăti cu cardul taxele percepute de Consiliul Județean Sibiu

Cetățenii au posibilitatea de a achita cu cardul bancar taxele și tarifele locale aprobate de Consiliul Județean Sibiu, prin instalarea unui POS la Centrul de Informații pentru Cetățeni, situat la parterul instituției, str. General Ghe. Magheru, nr.14

Această facilitate vine ca urmare a contractului de “servicii de acceptare carduri prin mijloace POS” încheiat cu o unitate bancară.

Introducerea acestui mijloc modern de plată este o alternativă la încasarea în numerar, care va funcționa în continuare pentru persoanele care nu dețin un card bancar.

Plata cu cardul la Consiliul Județean, din martie 2021

Astfel, începând de luni, 1 martie 2021, se pot plăti cu cardul următoarele taxe:

• Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, a autorizațiilor, conform anexei 1 la HCJ 229/26.11.2020: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2020/11/ph-taxe-locale-anexe-26112020.pdf

• Tarifele pentru emiterea de acorduri la utilizarea suprafețelor de teren din zona drumurilor județene, amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor județene și tarifele pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile județene efectuate de vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexele 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/ 1997, privind regimul drumurilor în anul bugetar 2021, conform anexei 2 la HCJ 229/26.11.2021

Plata cu cardul la Consiliul Județean, din martie 2021• Taxe speciale pentru eliberarea unor copii şi extrase ale documentelor deţinute în arhiva Consiliului Judeţean Sibiu, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi instanţele judecătoreşti, conform anexei 3 la HCH 229/2021

• Redevență, concesiuni și închirieri

• Penalități, amenzi

• Valorificarea de bunuri; fier vechi; rate locuințe


Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.


 

Scroll to top