Locuințe ANL – ultimele 2 zile pentru Actualizarea dosarelor și depunerea cererilor

Locuințe ANL – se mai pot depune cereri

Locuințele ANL sunt destinate tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani. Aceștia mai pot depune cereri sau își pot actualiza dosarul depus pentru obținerea unei locuințe, destinată închirierii, construită prin grija ANL, în baza Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. 962/2001 normele de aplicare a acestei legi, până cel târziu 21 prilie 2023

Cererile și documentele pot fi depuse la Centrul de Informații pentru Cetățeni, din sediul Primăriei Municipiului Sibiu de pe str. Samuel Brukenthal, nr. 2, conform următorului program:

• Miercuri: 08:00 – 17:00. • Joi: 08:00 – 16:00. • Vineri: 08:00 – 14:30.

Pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, www.sibiu.ro, la secțiunea ANL https://sibiu.ro/primaria/locuinte_anl pot fi consultate condițiile pe care solicitantul și familia acestuia trebuie să le îndeplinească, acestea fiind aprobate de Consiliul Local Sibiu prin H.C.L. nr. 42/2023 privind aprobarea, în forma finală, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul Sibiu.

Din aceeași secțiune se poate descărca cererea tip și se poate consulta anexa care indică actele necesare a fi depuse la dosar.

Comisia atrage atenția asupra faptului că, în momentul depunerii cererii, aceasta trebuie însoțită în mod obligatoriu de toate documentele solicitate, complete, corecte și valabile la data depunerii cererii.

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top