Grădinițele își caută preșcolarii. Etapa 1 de înscriere a pornit!

Grădinițele din județul Sibiu au disponbile peste 5000 de locuri în cele 3 tipuri de grupe

A debutat etapa I de înscriere în învățământul preșcolar (grădiniță). Pentru această etapă, la nivelul județului Sibiu, sunt disponibile 882 locuri la grupa mare, 1 044 locuri la grupa mijlocie și 2 955 locuri la grupa mică.

În perioada 31.05 – 24.06.2021 are loc etapa I de înscriere la grădiniță, pe locurile rămase libere după perioada de reînscriere.

Gradinițele din municipiul Sibiu au peste 1250 de locuri la grupa mică

La nivelul municipiului Sibiu sunt disponibile 250 locuri la grupa mare (din care 99 de locuri în limba germană și 3 locuri la limba maghiară), 511 de locuri la grupa mijlocie (din care 156 de locuri în limba germană) și 1 258 de locuri la grupa mică (din care 159 de locuri la limba germană și 6 locuri la limba maghiară).

Gradinițele din municipiul Mediaș au disponibile 97 locuri la grupa mare (din care 8 de locuri în limba germană și 4 loc la limba maghiară), 113 de locuri la grupa mijlocie (din care 41 de locuri în limba germană) și 224 de locuri la grupa mică (din care 49 de locuri la limba germană și 10 locuri la limba maghiară).

Criteriile de departajare generalevalabile pentru toate gradinițele:

  • copilul aparține circumscripției școlare arondate de către ISJ Sibiu, stabilite prin consultarea reprezentanților unităților de învățământ cu autoritățile administrației publice locale, conform art. 8, alin. 1, din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • existența unui certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
  • copilul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial (situație dovedită pe bază de documente);
  • copilul este orfan de un părinte (situație dovedită pe bază de documente);
  • există un frate sau o soră înmatriculat(ă) la unitatea la care se dorește înscrierea.

Detalii pot fi obținute aici pentru:

– PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind reînscrierea/înscrierea copiilor în unitățile de învățământ preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 – AICI

– Cerere tip inscriere invatamant prescolar 2021-2022 – AICI

– Circumscriptii gradinite – AICI

– Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar – Etapa I – AICI

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
Scroll to top